Καποδιστρίου 185, 18543 - Μοσχάτο Αττικής | +30 210 9406494 | info@hbsa.gr

eso_banner_new.jpg

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Hellenic Biostream Supplies AE, είναι:

Αγορά Προϊόντων

Αγορά Προϊόντων

Αποθήκευση

Αποθήκευση

Διανομή / Logistics

Διανομή / Logistics